Ako nemate posao,  ili... škola vam baš nije išla od ruke,  onda se uključite u politiku .
Picture
Picture
Picture
Picture
 


Comments
Leave a Reply